Politica de recenzare

 

Procesul de recenzare a textelor propuse spre publicare în periodicul „Studii și comunicări de etnologie” se desfăşoară în concordanţă cu normele internaţionale.


Informaţii generale

Tipurile de texte care sunt supuse procedurii de recenzare: articole, studii, comunicări ştiinţifice, recenzii. Toate aceste forme de texte vor fi recenzate cu toată discreţia editorilor. Celelalte categorii de texte (prezentări de cărţi şi reviste, note ştiinţifice, discuţii, materiale aniversare, informaţii tehnice) rămân la latitudinea redacţiei. Pentru chestiuni generale legate de procesul de recenzare şi de pregătire a manuscriselor, cei interesaţi se pot adresa redacţiei.


Recenzarea online a manuscriselor

Redacția revistei solicită recenzenților să trimită opiniile lor online, dar acestea pot fi depuse și sub formă de prin.


Criterii pentru publicare

Hotărârea pentru publicarea unui text se ia având în vedere: originalitatea lucrării şi gradul său de noutate; nivelul ştiinţific al abordării; importanţa textului pentru domeniul specific; formularea clară a concluziilor; interdisciplinaritatea în abordare şi în aria de adresabilitate. În general, pentru a fi publicată, o lucrare trebuie să reprezinte un progres în cunoaşterea domeniului respectiv, din punct de vedere al conceptelor şi cunoştinţelor şi al interpretării faptelor şi ideilor expuse.


Procesul de recenzare

Toate manuscrisele trimise vor fi citite în redacţie. Aici se va hotărî dacă lucrarea corespunde profilului revistei şi criteriilor generale de recenzare. Lucrările considerate de editori ca inacceptabile pentru profilul revistei sau pentru interesul ştiinţific general vor fi respinse fără a mai fi supuse recenzării externe. Manuscrisele socotite acceptabile în privinţa interesului potenţial al cititorilor noştri sunt trimise spre recenzare la câte doi recenzori, specialişti recunoscuţi în domeniul abordat de lucrarea respectivă. Editorii iau o decizie privind lucrarea, întemeiaţi pe avizul recenzorilor care pot recomanda una dintre următoarele hotărâri: lucrarea este acceptată în forma propusă de autor/i; autorul/ii este/sunt invitat/ţi să revizuiască manuscrisul; după revizuire editorii iau decizia finală; lucrarea este respinsă în forma dată, cu lămuriri pentru autor/i pentru o refacere generală; lucrarea este respinsă fără explicaţii, deoarece nu aduce noutăţi, are deficienţe privind utilizarea terminologiei de specialitate, are probleme majore de interpretare. Recenzenţii pot avea opinii diferite. În acest caz se apelează la un al treilea recenzent. Ei trebuie să ofere argumente clare pentru opţiunea lor, care să ajute editorii în luarea deciziei definitive.


Selectarea recenzenţilor

Selecţia recenzenţilor se face dintre cercetătorii institutelor Academiei Române, conferenţiari şi profesori universitari, muzeografi şi arhivişti, având în vedere: reputaţia ştiinţifică într-un anumit domeniu de interes pentru tematica revistei, capacitatea de expertiză şi de comunicare a cercetătorului sau universitarului în cauză, disponibilitatea specialistului în momentul în care editorii au nevoie de serviciile sale.


Păstrarea anonimatului

Redacţia nu dezvăluie identitatea recenzenţilor faţă de autori, nici faţă de alţi recenzenţi, cu excepţia cazurilor când aceştia doresc să fie cunoscuţi. În general, redacţia preferă să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii recenzorilor, pentru a asigura independenţa şi obiectivitatea opiniilor lor. Din aceleaşi motive, redacţia nu face cunoscute numele autorilor către recenzori. În cazul în care recenzentul doreşte să cunoască numele autorului pentru a stabili eventuale filiaţii de idei sau alte forme de influenţă, ei pot afla de la editori numele autorilor. Redacţia roagă autorii să nu caute să afle numele recenzorilor pentru confruntări cu aceştia. Politica noastră este de a nu confirma sau infirma speculaţiile cu privire la identitatea recenzenţilor şi îi încurajăm pe aceştia să procedeze la fel. Din aceleaşi motive, referatele recenzorilor nu sunt publicate. Atunci când este necesar, autorilor le sunt transmise propunerile de revizuire a lucrării. Redacţia cere recenzenţilor să nu ofenseze în critica lor pe autori, să aibă în vedere ideile nu persoana autorului anonim. Recenzenţii sunt îndemnaţi să-şi exprime toate ideile în scris, nu verbal.