NORMELE DE ETICĂ EDITORIALĂ

 

„Studii și comunicări de etnologie” publică cercetări interdisciplinare din domeniile folclor, etnologie, antropologie.

Redacția revistei selectează articolele care urmează a fi publicate, apoi le trimite, spre evaluare, către doi referenți, în sistem blind peer-review. Referenții, prin sugestiile făcute autorilor, sunt cei care contribuie la îmbunătățirea materialelor propuse pentru publicare. Referenții evaluează în mod obiectiv manuscrisele trimise de autori şi îşi expun clar punctul de vedere asupra materialelor în fișa de evaluare standard a revistei care le va fi pusă la dispoziție. Referenții sunt obligați să trateze materialele primite spre evaluare drept confidențiale.

Editorii vor respinge de la publicare orice material cu conținut potențial defăimător, suspecte de plagiat sau care încalcă prevederile legale în vigoare referitoare la copyright.

Autorii trebuie să se asigure că manuscrisele lor sunt integral originale, iar în cazul utilizării lucrărilor altor autori, acestea vor fi citate corespunzător. Legenda foto, de asemenea, trebuie să conțină date clare despre proveniența fotografiilor și copyright. Orice suspiciune de plagiat va fi urmată automat de respingerea manuscrisului.

Problemele legate de materiale sub copyright aflate in textul manuscrisului trimis la redacție sunt rezolvate de autori înainte de predarea manuscrisului. Autorul trebuie să obțină permisiunea scrisă expresă pentru utilizarea acestora de la proprietarul drepturilor de autor înainte de a trimite textul la revista „Studii și comunicări de etnologie”.

Materialele care au mai fost publicate sau traduceri ale unor materiale deja publicate sunt acceptate de redacție doar în măsura în care există o justificare clară din partea autorului (tiraje mici, îmbunătățiri semnificative, corecții și completări aduse textului, necesitatea readucerii în atenție a unor aspecte), evident cu indicația bibliografică a primului loc de publicare.

„Studii și comunicări de etnologie” nu percepe nici o taxă pentru trimiterea, evaluarea și publicarea materialelor.