INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

 

 

Descarcă AICI pentru șablonul Word.

Comitetul de redacţie are dreptul de a respinge materialele lipsite de valoare ştiinţifică şi poate să ceară autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde exigenţelor profesionale specifice revistei. Redacţia respinge articolele sau studiile care nu sunt originale, au mai fost publicate sau sunt în curs de publicare în alte reviste sau cărţi. Manuscrisele şi CD-urile predate la redacţie nu se restituie autorilor.


Textul

Textele vor fi redactate cu fonturi Times New Roman (excepție caracterele speciale – chirilice, grecești etc.), de mărime 12, la un rând și jumătate, cu paragrafele de 1 cm. Redacția nu acceptă materiale de tip eseu, fără aparat critic.


Rezumatul, cuvintele cheie și referințele despre autori

Indiferent de limba în care sunt redactate, manuscrisele vor fi însoţite de un rezumat în limbile română şi engleză. Rezumatul se poate încadra între 150 şi 300 de cuvinte (o jumătate de pagină). Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării şi 5–10 cuvinte cheie referitoare la subiectul lucrării. De asemenea, textul va fi însoţit de referinţe despre autor (titlul ştiinţific, funcţia, profesia, instituţia unde activează, localitatea și emailul de serviciu).


Sistemul critic

Referințele bibliografice vor respecta normele Academiei Române. Notele vor fi dispuse la subsolul paginii (footnote), mărimea fonturilor fiind de 10. Bibliografia se plasează la sfârșitul lucrării.


Ilustraţia

Textelor însoţite de fotografii li se va alătura o Listă a ilustraţiilor, cu referinţe despre dispunerea şi succesiunea acestora în text (sau la sfârşitul textului), precum şi indicaţii despre ceea ce reprezintă respectivele ilustraţii. Fotografiile trebuie trimise separat, format jpeg, minim 300 dpi.


Note și recenzii

Se acceptă doar note de lectură și recenzii care să nu depășească 3 pagini.